fbpx

קישורים חשובים

NOTAM

פיענוח NOTAM

Notam Decoder powered by Dror Pilot Flight Instructor in Israel.פמ”ת הם ראשי התיבות של פרסום מידע תעופתי, שם ניתן למצוא מידע חיוני הדרוש להוצאת טיסה בפועל. יש להכירו לעומק על מנת להטיס חוקית נכון

פרק א-11 בפמ”ת הינו הפרק שמדבר על סגירות אוויריות ועל בקשות לטיסה חריגה. יש להכיר איך למלא את הקובץ על מנת לבקש את הטיסה הנכונה במקום המתאים

פרק א-17 בפמ”ת הינו הפרק שמדבר על האזורים האסורים, מוגבלים ומסוכנים. יש להכיר מקומות אלה על מנת לא לעבור על חוקי המדינה

פרק ב-09 בפמ”ת הינו הפרק שמדבר על איך רשות התעופה האזרחית מתייחסת לביצוע טיסות כטב”מים. פרק זה הוא “התנך” של מטיסי רחפנים מסחריים

מסמך זה הוא נספח של פרק ב-08 בפמ”ת. מפה זאת מראה את נתיבי הטיסה ואת מיקום כלי טיס מאוישיים בגבהים הנמוכים ואת הבועות אשר הם טסים בהם בצפון הארץ

מסמך זה הוא נספח של פרק ב-08 בפמ”ת. מפה זאת מראה את נתיבי הטיסה ואת מיקום כלי טיס מאוישיים בגבהים הנמוכים ואת הבועות אשר הם טסים בהם בדרום הארץ

NOTAM הם ראשי תיבות של NOTICE TO AIRMEN.
בפלטפורה זאת ניתן לראות את עדכונים במחרב האווירי ברגע נתון

METAR הם ראשי תיבות של Meteorological Terminal Air Report. בפלטפורמה זאת ניתן לדעת מה דיווחי מזג האוויר של שדות התעופה בזמן אמת

טופס הצהרת שעות מטיס כטב"מ צבאי

כל הזכויות שמורות לDRONE OPTIONS

כניסה למערכת

עדיין אין לכם חשבון?

דילוג לתוכן