Drone Options מתמחה בצילומי אוויר, שירותי הטסות מקצועיים ורישוי מטיסים לכל ההגדרים לבחינות העיוניות ולמבחנים מעשיים מטעם רשות התעופה האזרחית

וכל זה בזכות מחולל סרטונים מדהים

שיתופי פעולה עם החברות המובילות

לקוחות ממליצים