קורס חוקה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
052-377-1361
התחל
הקורס הזה כרגע סגור

דרישות סף לידע חוקתי מטעם רת”א:

חניכים יקרים, שימו לב בלשונית העליונה של חומרי העזר. באזור זה תוכלו למצוא קישור לסיכום של חוק הטיס
לפני שמתחילים, חשוב לראות סרטון זה שנעשה לקבוצת חניכים המסביר את דרך הלמידה הנכונה: