fbpx

מקומות מותרים להטסה והאם יש צורך ברישיון?

מקומות מותרים להטסה והאם יש צורך ברישיון?

הטסת רחפן ללא רישיון

בעבר, רחפנים היו מאוד יקרים ועיקר השימוש שנעשה בהם היה למטרות צבאיות אשר ברובן היו מסווגות. כיום, הם הפכו להיות זמינים כך שכל אחד יכול לרכוש רחפן ללא שום בעיה. על פי הערכות רשות התעופה האזרחית, יש בישראל למעלה מ- 20 אלף רחפנים.

יצרנים רבים מייצרים רחפנים מסוגים שונים, החל מעבודות מיפוי ומדידה לצורך פרויקטים הנדסיים עד לצילום תמונות בשעות הפנאי. השימוש ברחפנים צפוי רק לגדול עם השנים ויכנס לתחומים נוספים. לדוגמה, בשנים האחרונות מספר חברות מוכרות מתכננות משלוחים באמצעות רחפנים.

השימוש הנרחב ברחפנים מעלה שאלות שונות בנוגע לבטיחות ולשמירה על ביטחון הציבור. מסיבה זו, רשות התעופה האזרחית גיבשה תקנות המסדירות את נושא השימוש ברחפנים. אותן תקנות מתבססות על תקינה דומה שנקבעה בארצות הברית, אך יש בהן התאמות לצרכים של השוק הישראלי. התקנות שגובשו מתייחסות לאזורי טיסה, הנחיות לטיסה והגבלות אישיות הקשורות למפעיל הרחפן. הפרת התקנות מהווה עבירה על החוק המובילה לסנקציות הכוללות קנסות.

 

 

איפה מותר להטיס רחפן?

ישנן הנחיות כלליות לגבי האזורים שבהן אסור להטיס, כמו גם מפות של אזורים אסורים לטיסה (יובל תוסיף קישור). 

1. אין להטיס רחפן במרחק הקטן מ-250 מטרים מכל תשתית אפשרית, כמו כבישים, מבנים, שכונה או התקהלות של בני אדם.
2. אין להטיס ללא אישור בשכונות מגורים ובמרחב אורבני!
3. אין להטיס רחפנים בשטח של שדות תעופה חובה לשמור על מרחק של 2 קילומטר לפחות מכל נקודה מהמסלול.
4. אין להטיס במקומות אסטרטגיים וביטחוניים כגון: תחנות כוח, בתי כלא, מתקני משטרה, שטחי אש, בסיסי צבא, מתקנים ביטחוניים ואזורי גבול. מידע נוסף ניתן למצוא בפרק א׳-17 בפמ״ת

 

הגבלת גובה טיסה 

לצד הגבלת האזורים המותרים לטיסה, ישנה גם הגבלה על גובה הטיסה:

חל איסור להטיס רחפן בגובה העולה על 50 מטר מגובה פני הקרקע, וחובה לשמור על קשר עין רציף עם הרחפן.

הטסה בגובה של עד 100 מטר מגובה פני הקרקע אפשרית רק עם רישיון מטיס.

 

האם מותר להטיס רחפן ללא ניסיון?

שימוש ברחפן למטרות מסחריות דורש רישיון מטיס. 

אבל, הדרישות לשימוש ברחפן עבור מטרות פנאי וספורט הן לא זהות לשימוש מסחרי שלהלן:

1. רחפנים קטנים (מתחת ל-300 גרם) המשמשים לפנאי וספורט אינם דורשים רישיון. אך, רחפנים גדולים שמשקלם מעל 300 גרם ועד משקל מרבי של 2 טון יכולים להירשם ברשות התעופה האזרחית ככלים מסחריים. 

2. הרישום מתבצע בצורה מקוונת והוא כולל את פרטי בעליו של הרחפן. יתרה מזאת, יש לבצע מבחן תיאוריה מקוון גם לבעל הרחפן וגם למפעיל הרחפן. המבחן התיאורטי בוחן את הבקיאות של מפעילי הרחפן בתקנות וההגבלות.

3. רישום בעלות על רחפן כרוך בתשלום אגרה בסך 500 ש“ח. ניתן לרשום בעלות על רחפן החל מגיל 16.

4. על הרחפן לשאת סימני זיהוי הכוללים את פרטי הבעלים. תקנה זו תקפה על כל רחפן, גם כאשר משקלו מתחת ל-300 גרם.

5. חל איסור על הפעלת רחפן תחת השפעת אלכוהול או סמים!

6. אין לעסוק בשימוש מסחרי אם אין רישיון מטיס בתוקף, מפעיל אווירי, ביטוח, מספר זנב ותעודת כושר טיסה. 

 

כל הזכויות שמורות לDRONE OPTIONS
דילוג לתוכן